Payslip i wszystko wiadomo!

Payslip

Jest to odcinek płacowy, który każdy pracownik otrzymuje od pracodawcy w dniu wypłaty. Jest to po prostu pasek na którym znajdują się informacje o wynagrodzeniu.

Gdy pracownik rozpoczyna pracę, pracodawca powinien poinformować  go o dniu lub dacie zapłaty np. każdy poniedziałek, pierwszy dzień miesiąca, a także formie wypłaty np. gotówka, przelew na konto bankowe.

W terminie dwóch miesięcy od podjęcia pracy, każdy pracownik otrzymuje dokument, gdzie zawarte są warunki wynagrodzenia.

Payslipa nie otrzyma:

-osoba, która nie jest pracownikiem, a np. podwykonawcą lub wykonuje wolny zawód,

-pracownik policji,

-osoba pracująca w żegludze morskiej, a także rybołówstwie.

Na payslipie powinna znajdować się:

-wysokość zarobków brutto, czyli inaczej gross salary,

-indywidualna kwota stałych odliczeń,

-indywidualna kwota z potrąceń takich jak: podatek, czyli tax, składki na ubezpieczenie społeczne, czyli insurance contributions,

-kwota netto pensji.

Na payslipie mogą znajdować się także dodatkowe informacje, jednak nie jest to konieczne. Są one następujące:

-NIN-National Insurance Number, czyli numer ubezpieczenia społecznego,

-kody podatkowe,

-stawka godzinowa lub roczna,

-pozostałe wynagrodzenie takie jak np. nadgodziny, czy też bonusy.

W razie jakichkolwiek problemów z payslipem, należy przede wszystkim porozmawiać z pracodawcą. Jeśli to nie pomoże, wtedy należy złożyć  odpowiedni wniosek w Sądzie Pracy (Employment Tribunals).

Brak Komentarzy