sentiment_dissatisfied

Brak ogłoszeń spełniających wymagania

Praca w rolnictwie - Belgia

Informacje ogólne

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, dla Polaków kolejno otwierały się „granice” i tym samym możliwości wyjazdu z kraju w celach zarobkowych. Krajem, który otworzył rynek dla Polaków (i obywateli innych krajów, które do UE przystąpiły w 2004 roku) z dniem 1 maja 2009 roku była Belgia. I pomimo faktu, że nie jest to tak popularny kierunek wyjazdów Polaków jak Niemcy czy Wielka Brytania, to wciąż jest to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów Europy. Dlatego też warto rozważyć poszukiwanie tam pracy w rolnictwie, usługach czy innej branży. Na przykładzie pracy w rolnictwie zobaczmy, co trzeba wiedzieć przed wyjazdem.

keyboard_arrow_down

Rolnictwo, specyficzny sektor zatrudnienia…

Praca w rolnictwie Belgia to specyficzny rodzaj zatrudnienia. Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj jest to praca sezonowa (tymczasowa), która ma swoje zasady, jeżeli chodzi o zatrudnienie, wynagrodzenie, czy chociażby czas pracy.

Wymiar pracy

I tak, zgodnie z kodeksem pracy, w systemie pracy sezonowej można przepracować maksymalnie 65 dni w roku (wyjątkiem są zbiory cykorii, które mogą trwać maksymalnie 100 dni i prace rolne, trwające maksymalnie 30 dni w roku). Jeżeli okres ten zostanie przekroczony, pracownik automatycznie przechodzi na umowę o pracę na czas nieokreślony, ze wszystkimi przywilejami (urlop, zasiłek rodzinny, zasiłek chorobowy) i wszystko to liczy się już od pierwszego dnia zatrudnienia. Co ważne, pracownicy mogą w okresie pracy sezonowej łączyć zlecenia i pracować u różnych pracodawców. Pracownik sezonowy nie może jednak pracować dłużej niż 11 godzin dziennie i 50 godzin tygodniowo. Od stycznia 2015r. stawka dla tymczasowych pracowników sektora rolniczego wynosi 8.70 euro, przy czym, jeżeli pracodawca zapewnia zakwaterowanie może od tej stawki odliczyć wcześniej ustaloną kwotę.

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Praca sezonowa obarczona jest zryczałtowaną składką na ubezpieczenie społeczne, którą odprowadza pracodawca. Taka forma składki ogranicza pracownikom dostęp do: płatnego urlopu (bądź ekwiwalentu za niego), zasiłku rodzinnego czy chorobowego. Na pracownikach z innych krajów europejskich, którzy podlegali ubezpieczeniu zdrowotnemu przed podjęciem pracy w Belgii, ciąży obowiązek przedstawienia w belgijskiej kasie chorych formularza E104- wydaje go kasa chorych lub fundusz zdrowia w kraju ostatniego zamieszkania. Co ważne, pracownicy sezonowi nie mają prawa do zasiłków chorobowych z tytułu niezdolności do pracy.

Premie

Pracownicy sezonowi, którzy od 1 stycznia do 31 grudnia przepracują minimum 30 dni w sektorze rolniczym, mają prawo do tzw. premii rocznej w wysokości 61,97 euro. Równocześnie, jeżeli pracownik przepracował w roku kalendarzowymi minimum 15 dni w tym sektorze, ma prawo do premii lojalnościowej w wysokości 0,50 euro za każdy przepracowany dzień.

Co jeszcze trzeba wiedzieć…

Przede wszystkim to, że praca w rolnictwie Belgia (sezonowa praca) nie wymaga umowy pisemnej. Natomiast każdy pracownik musi otrzymać kartę zbiorów, rolną lub formularz okolicznościowy, którą należy regularnie i sumiennie wypełniać. Pracownik ma prawo tylko do jednej karty w roku. Całkowicie uzupełnioną kartę pracodawca odsyła do odpowiedniego Funduszu Socjalnego.

Sortuj po dacie dodania arrow_drop_up arrow_drop_down
Oferty
add_circle_outline Dodaj ogłoszenie