1 post z dnia 14/03/2016

Payslip i wszystko wiadomo!

Payslip Jest to odcinek płacowy, który każdy pracownik otrzymuje od pracodawcy w dniu wypłaty. Jest to po prostu pasek na którym znajdują się informacje o wynagrodzeniu. Gdy pracownik rozpoczyna pracę, pracodawca powinien poinformować  go o dniu lub dacie zapłaty np. każdy poniedziałek, pierwszy dzień miesiąca, a także formie wypłaty np. gotówka, przelew na konto bankowe. W terminie dwóch miesięcy od podjęcia pracy, każdy pracownik otrzymuje dokument, gdzie zawarte są ...

Czytaj dalej...