Progi podatkowe w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii rok podatkowy 2015/2016 to okres od 6 kwietnia 2015 roku do 5 kwietnia 2016 roku.

Jeśli na payslipie (jest to odcinek płacowy, który otrzymuje pracownik każdorazowo przy wypłacie wynagrodzenia, zawiera wysokość zarobku brutto i netto, sumę zapłaconych podatków, a także ubezpieczeniowych) widnieje kod podatkowy 1060L, oznacza to, że ulga podatkowa wynosi 10.600 GBP.

W przypadku, gdy w roku podatkowym 2015/2016 dochody wyniosą od 0 GBP do 31.785 GBP, stawka podatkowa wyniesie 20 %. Gdy dochody przekroczą 31.785 GBP, stawka podatkowa wyniesie 40 %, natomiast powyżej 150.000 GBP stawka podatkowa jest równa 45 %.

Personal Allowance (ulga podatkowa) uzależniona jest od rocznych dochodów. Jeśli w roku podatkowym 2015/2016 osiągnięty dochód wyniósł 40.000 GBP, pracownik zapłaci 20% podatku liczonego od kwoty 29.400 GBP (40.000 GBP minus 10.600 GBP).

Na początku każdego nowego roku podatkowego każdy podatnik otrzymuje list z informacją o nadanym kodzie podatkowym. Istotne jest, aby sprawdzić nadany kod i uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku.

W roku podatkowym 2015/2016 możemy wyszczególnić następujące tax codes (kody podatkowe):

-L – określony na podstawie podstawowej kwoty wolnej od podatku oraz faktu, iż podatnik jest poniżej 65 roku życia

-P – oznacza, iż podatnik jest osobą urodzoną pomiędzy 6-tym kwietnia 1938, a 5-tym kwietnia 1948

-T – określa kody podatkowe, ze względu na to, iż ich sprawy podatkowe mają skomplikowany charakter i zostaną przeanalizowane przez urząd skarbowy

– Y – dotyczy osób urodzonej przed 6-tym kwietnia 1938 .

Ponadto można wyróżnić także kody takie jak: 0T, BR, D0 and D1, które sygnalizują, iż kwota wolna od podatku nie może zostać odliczona, ponieważ została przydzielona do innego źródła do innego źródła dochodu. Istnieje także kod NT, która oznacza, iż odliczenie podatku jest niemożliwe, ponieważ podatnik nie jest rezydentem Wielkiej Brytanii.

Brak Komentarzy