Czym jest NIN i jak go uzyskać

Czym jest NIN?

Wiele osób decydujących się na wyjazd za granicę słyszy o konieczności wyrobienia NIN. NIN -National Insurance Number to odpowiednik polskiego numeru NIP. Wyrobienie NIN jest pierwszą formalnością, której należy dokonać po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Numer ten potwierdza rejestrację w brytyjskim systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych, a więc daje prawo do emerytury i zasiłków. Należy pamiętać, iż jego wyrobienie leży w interesie pracownika.

Jak ubiegać się o NIN?

Aby uzyskać numer należy udać się do lokalnego Job Centre lub zadzwonić na numer 0345 6000 643 w godzinach od 8 do 18 od poniedziałku do piątku i umówić się na spotkanie. Rozmowę telefoniczną można zacząć od zdania: „I would like to make an appointment for National Insurance Number”. Ponadto podczas rozmowy należy podać podstawowe informacje personalne tj.:

-imię i nazwisko,

-data urodzenia,

-adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Urzędnik może zapytać także o plany związane z przebywaniem w Wielkiej Brytanii. Po kilku dniach po rozmowie pod deklarowany adres zostanie wysłane zawiadomienie z urzędu wraz  z listą dokumentów, które należy wziąć ze sobą na spotkanie w Job Centre.

Jak wygląda spotkanie w Job Centre?

Spotkanie odbywa się zazwyczaj w dogodnej lokalizacji dla petenta. Najczęściej jest to Job Centre w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy petenta. Rozmowa przeprowadzana jest w języku angielskim, jednak jeśli porozumiewasz się bardzo słabo w języku angielskim i nie czujesz się pewnie w załatwianiu urzędowych spraw, masz możliwość skorzystania z usług bezpłatnego tłumacza. Rozmowa z urzędnikiem zajmuje około 20 minut, natomiast procedura nadania numeru NIN trwa od 2 do 4 tygodni.

Dokumenty, które należy wziąć ze sobą na spotkanie w Job Centre:

paszport lub dowód osobisty

dokument, zawierający potwierdzenie adresu zamieszkania w Anglii (np. wyciąg z banku, rachunki z prąd lub gaz)

list od pracodawcy z danymi osobowymi lub umowę o pracę

jeśli otrzymujesz wynagrodzenie, potrzebne będą Payslipy (odcinki potwierdzające wysokość wypłaty wynagrodzenia)

faktury

Engagement Letter od księgowego (list lub umowa z biurem księgowym)

Komu potrzebny będzie Twój NIN?

-HM Revenue & Customs (HMRC)-Urząd Skarbowy i Podatkowy,

-Twojemu pracodawcy,

-Departamentowi Pracy i Emerytur (który obejmuje Jobcentre Plus and Pension, Disability and Carers Service), jeśli będziesz ubiegać się o zasiłki,

-lokalnym władzom (np. gdy będziesz ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy),

-instytucjom udzielającym pożyczek studenckich, jeśli starasz się o taki kredyt, w banku, jeśli zamierzasz otworzyć indywidualne konto oszczędnościowe.

Jeśli decyzja jest odmowna, należy powtórzyć całą procedurę od początku.

Brak Komentarzy